לייעוץ ראשוני ללא התחייבות חייגו: 050-679-45-49

שימוע פלילי

על פי החוק, לכל אדם החשוד בעבירה מסוג פשע, יש זכות לשימוע לפני המשך ההליך הפלילי. במסגרת השימוע יכול החשוד להציג את גרסתו למעשים המיוחסים לו, להציג הסברים למעשיו, ובמקרים רבים גם לשנות ואף להביא לידי סגירת ההליך הפלילי נגדו. שימוע פלילי הוא חובה הניתנת לנאשם, כך שאי קיומה מהווה עילה משמעותית לביטול כתב האישום. לאור זאת, יש להיערך באופן יסודי לקראת ההליך, באמצעות עו"ד המתמחה בכך. כמי שישבו פעמים רבות מהצד השני של השולחן, כנציגי המשטרה, אנו מודעים להלך החשיבה של התביעה, ויש לנו ניסיון רב בכך.