לייעוץ ראשוני ללא התחייבות חייגו: 050-679-45-49

צו למניעת הטרדה מאיימת

הטרדה מאיימת היא שם כולל למכלול פעולות שמטרתן פגיעה באורח חייו של המוטרד. זה יכול להיות באופן מילולי, פיזי, בצורה ישירה או עקיפה, פגיעה בשמו הטוב של אדם ואפילו דרך המעגל הסובב את המוטרד. כדי למנוע מקרים של הטרדה מאיימת, ניתן להגיש צו למניעת הטרדה, כנגד המטריד. הצו יכול להורות על ריחוק פיזי, אי יצירת קשר וצעדים נוספים, בהתאם להחלטת ביהמ"ש. מכיוון שבמקרים רבים, ישנו קושי להוכיח את ההטרדה, שכן המטריד אינו מאיים באופן ישיר ובוטה, אלא בעקיפין- ישנו צורך בהיכרות עמוקה עם החוק, הפסיקה והתנהלות המשפטית.