לייעוץ ראשוני ללא התחייבות חייגו: 050-679-45-49

עבירות רכוש

פגיעה ברכוש מהווה פגיעה חמורה בקניינו של אדם. לאור זאת, רואה בית המשפט עבירת רכוש כפגיעה באחת מזכויותיו הבסיסיות ביותר של אדם, ומשקלל זאת בבואו להכריע את הדין ולגזור את עונשו של הנאשם. יש בעבירות אלה חלוקה מורכבת בין גניבה, שוד, פריצה, שימוש בנשק בעת הפריצה ועוד. דבר זה דורש היכרות עם לשון החוק ועם הפסיקה הרלוונטית.